Beste renseanlegg for avløp?

ny_explorer

I FANN mener vi grunnbasert rensing er fremtiden. Ved å benytte naturens egen rensemetode får du et vedlikeholdsfritt avløp som ved riktig dimensjonering klarer seg helt selv.

Du får også en mer miljøvennlig og bærekraftig løsning. Grunnbasert rensing er såkalt passiv, det innebærer at man tar i bruk grunnen og naturen for å rense vannet før det havner i grunnvannet.

Siden våre systemer kopierer naturen, kan hele prosessen utføres på en og samme plass.

Hvorfor grunnbasert rensing fremfor tradisjonelle renseanlegg?
FANNs grunnlegger Fred Nyberg slo fast allerede på 70-tallet at små renseanlegg ikke fungerte optimalt.
Disse anleggene risikerer kvaliteten på fellesskapets drikke,- grunn- og badevann.

Har du spørsmål om våre produkter og tjenester?

Legg igjen dine kontaktopplysninger så hører du fra oss!

Obligatorisk