IN-DRÄN Max
– store avløp

IN-DRÄN Max er FANNs konsept for større anlegg utenfor det kommunale ledningsnettet og henvender seg til mange kundegrupper. Deriblant hytte- og boligfelt, private næringsområder, kommuners mindre anlegg m.fl.

Store avløp

IN-DRÄN Max – store systemer

IN-DRÄN MAX er løsningen for større anlegg, for eksempel hoteller, konferanseanlegg, bolig- og hyttefelt.

Fordelen med IN-DRÄN Max er at man ikke låses til én teknisk layout.
Systemet gjør det mulig å finne frem til løsningen som gir lavest mulig investerings- og driftskostnad utfra lokale forutsetninger og spesifikke behov.

Passive systemer tåler store belastningsvariasjoner over tid uten å påvirke funksjonen, og er dermed en ideell løsning f.eks i fritidsområder der bruken kan variere fra sesong til sesong. Hvert  IN-DRÄN Max-system for store avløp er unikt.

Kontakt FANN for å avtale gratis befaring.

Last ned brosjyre om IN-DRÄN Max her

  • Skalerbart
  • Fleksibelt
  • Basert på 25 års erfaring