Teknikken

IN-DRÄN Max – lettstelt, trygt og fleksibelt

IN-DRÄN Max - lettstyrt, trygt og fleksibelt

IN-DRÄN Max baserer seg på den velutprøvde IN-DRÄN teknikken og er FANNs konsept for anlegg større enn 3 husholdninger.  Lave driftskostnader, samt egenskaper som tåler store belastningsvariasjoner over tid gjør IN-DRÄN Max til et svært konkurransedyktig alternativ.

Systemet sørger for meget god bakteriereduksjon, og  gir deg fleksibiliteten til å bygge et stort – eller flere mindre bed.

IN-DRÄN Max retter seg mot mange kundegrupper, deriblant hytte- og boligfelt, private næringsområder eller andre mindre anlegg utenfor det kommunale ledningsnettet.

Kontakt oss for gratis befaring så finner vi frem til den beste løsningen for ditt behov.

 

IN-DRÄN Max forhandles via grossist

IN-DRÄN MODULEN - OPPBYGNING:

img-1

En IN-DRÄN modul består av et plissert biotekstil som utgjør bærematerialet for biohuden. Mellom biotekstilets folder ligger distanseelementer av termoplast. Avløpsvannet renner ned i de åpne lommene, passerer gjennom biohuden og videre ned i grunnen.  Biohuden forsynes med luft fra de øvrige lagene.

Konstruksjonen av IN-DRÄN gir biofilmen en mye større overflate, som betyr bedre beskyttelse mot tilstopping. Biohuden blir ikke for tykk og har tilgang på oksygen selvom oppstuing skulle oppstå.

Siden biohudens underlag består av et biotekstil i stedet for å ligge direkte på bakken som i en tradisjonell infiltrasjon, beskyttes infiltrasjonsflaten mot tilstopping av partikler. Med IN-DRÄN absorberes vannet raskere av grunnen, noe som er gunstig for renseprosessen.

SE FILMEN – IN-DRÄN MODULENS FUNKSJON:

Screenshot 2019-07-03 at 10.56.33

IN-DRÄN MAX JORDFILTER - OPPBYGNING:

IN-DRÄN Max-teknik

Med hjelp av IN-DRÄN teknikken blir størrelsen på et bed betydelig mindre enn for et konvensjonelt bed. Det gjelder både infiltrasjoner og jordfilter. Plassbehovet er 1 – 5 kvm per person, avhengig av grunnens gjennomtrengelighet (LTAR-verdi). Med IN-DRÄN Max kan man blande store og små bed. Det gjør det mulig å finne frem til den kombinasjonen som gir lavest investering- og driftskostnad utfra lokale forutsetninger.