INDREN – klimasmart renseanlegg for avløp

reningsverk avlopp

Med INDREN får du et klimasmart renseanlegg for avløp som skåner miljøet.

FANNs INDREN-avløp er modulbasert og kan dimensjoneres utfra ulike eiendommers unike behov.
INDREN-renseanlegget er vedlikeholdsfritt, har lang levetid, takler krevende forhold og gir bedre rensing på mindre areal.

Våre avløpsløsninger er miljøsertifiserte og benytter en klimasmart renseprosess, som utgår fra en naturlig og biologisk rensemetode. En kjemikaliefri tilnærming som sikrer ditt drikkevann mot skadelige bakterier.

Renseanlegget i INDREN-avløp består av tre trinn:

  • Det mekaniske rensetrinnet: i slamavskilleren skilles flytende og synkende partikler.
    Slamavskilleren tømmes som regel en gang årlig.
  • Det biologiske rensetrinnet: i bedet renses organisk materiale, nitrogen og en del fosfor.
  • Det kjemiske rensetrinnet: fosforfjerning. Fosfor binder seg til fellemiddelet i slamavskilleren eller til kalkmaterialet i fosforfellen etter bedet.

Spørsmål om våre renseanlegg for avløp? Kontakt oss gjerne!

Har du spørsmål om våre produkter og tjenester?

Legg igjen dine kontaktopplysninger så hører du fra oss!

Obligatorisk