Rensing av små avløp

stora avlopp

FANN leverer separate avløpsløsninger for alle typer eiendommer.
Vårt INDREN Plus-system for små avløp tar hånd om alt ditt avløp, både WC-vann og gråvann.

Våre små gråvannsavløp – både med og uten WC, kan infiltrere på svært liten plass. Vi benytter en naturlig og biologisk rensemetode som er er smartere enn tradisjonelle løsninger.

FANN Biobed forener naturens egen renseprosess med fosforfjerning i toppklassen. De tre bærende bestanddelene EkoTreat fosforfellingsenhet, en slamavskiller og biobedet gir deg markedets mest klimasmarte system for små avløp.

Vi kan små avløp. Les mer om FANNs vedlikeholdsfrie løsninger.

Har du spørsmål om våre produkter og tjenester?

Legg igjen dine kontaktopplysninger så hører du fra oss!

Obligatorisk