fbpx

Drift og vedlikehold av ditt avløpsanlegg

Selv om våre avløpsanlegg krever lite vedlikehold, er det likevel noen ting det er verdt å merke seg. Her får du noen tips som gjelder drift og vedlikehold under og etter installasjon av nytt separat avløpsanlegg.

• Når ditt nye renseanlegg er ferdig montert skal entreprenøren gå gjennom anlegget sammen med deg slik at du blir kjent med installasjonen og forstår hvordan anlegget fungerer.

• Forsikre deg om at anlegget alltid får nok tilførsel av oksygen. Har du et anlegg som ventileres over tak må du unngå montering vakumventil, eller at avluftingen fra avløpet fjernes ved eventuell skifte eller annet arbeid på tak. Har du ventilering via ekstern luftekanal må denne inspiseres med jevne mellomrom for å kontrollere at luftstrømmen forblir uhindret.

• Dokumenter serviceavtale, vedlikeholds- og servicearbeid på anlegget i den medfølgende driftsmanualen. F.eks dato for slamtømming, bytte av fellingsmiddel mm.

• Anlegget skal ikke utsettes for store vektpåkjenninger. Hvis det er plassert slik at det er risiko for at biler eller andre kjøretøy kan komme til å kjøre over anlegget, må anlegget merkes eller gjerdes inn.

• Avløpsanlegget skal kun benyttes for husholdningsavløp. Det innebærer at:
– Tilbakespylingsvann fra vannrensefilter aldri skal ledes til avløpssystemet
– Vann fra basseng, jacuzzi eller lignende aldri skal ledes til avløpssystemet.
– Spyl aldri ned noe annet enn bæsj, tiss og dopapir i do. Toalettet skal ikke brukes som søppelkasse.

• Ta vare på all dokumentasjon om anlegget og last det gjerne opp i Boligmappa,. Dette er verdipapirer som bør følge eiendommen ved eventuelt salg.

• Kontakt din entreprenør ved spørsmål om anlegget ditt.

Har du spørsmål om våre produkter og tjenester?

Legg igjen dine kontaktopplysninger så hører du fra oss!

Obligatorisk