fbpx

Minirenseanlegg, gråvannsanlegg eller infiltrasjon?

Hvilket system som passer best på din eiendom avhenger av forholdene der du bor.
Her får du en kort introduksjon til våre avløpsløsninger. Ta gjerne kontakt for mer informasjon eller avtale om befaring.

FANN Biobed Gråvannsanlegg

 • Håndterer husstandens bad, dusj og vaskevann
 • Naturlig passiv renseprosess med få bevegelige deler
 • Krever lite areal og grunn installasjon
 • Tilfredsstiller VA MiljøBlad
 • Prefabrikkert biofilter reduserer risiko for feilmontering
 • Produsert i Sverige
 • Tilfredsstiller strengeste rensekrav

FANN Biobed Minirenseanlegg

 • Totalavløpsanlegg for både svartvann og gråvann
 • Krever lite areal og har lav installasjonshøyde
 • Lekkasjesikker løsning som kan installeres i alle miljøer
 • Oppfyller de strengeste rensekrav, også ved håndtering av svartvann
 • Aktivt kullfilter og posisjonsstyrt viftesystem med alarm
 • Kan graves ned i jorden, eller isoleres og installeres over bakkenivå
 • Prefabrikkert biofilter reduserer risikoen for feilmontering
 • Vi leverer komplette pakkeløsninger for husstander bestående av opp til 5, 10 og 15 personer

FANN Infiltrasjon Gråvannsanlegg

 • Håndterer alt gråvann
 • Krever lite areal (7,5 m² per husstand)
 • SINTEF-godkjent
 • Oppfyller de strengeste rensekrav
 • Biologisk forbehandling etter VA miljøblad 59
 • Vi leverer komplette pakkeløsninger for husstander bestående av opp til 5, 10 og 15 personer

FANN Infiltrasjon totalavløp

 • Totalavløpsanlegg som håndterer både gråvann og svartvann
 • Oppfyller de strengeste rensekrav
 • Enkel og rask installasjon
 • Benyttes der den hydrauliske kapasiteten er ivaretatt, infiltrasjon er mulig og jordas LTAR-verdi er minst 10 eller 15 avhengig av valgte produkter
 • Utviklet for nordiske forhold
 • Krever lite areal (7,5 m² per husstand)
 • Vi leverer komplette pakkeløsninger for husstander bestående av opp til 5, 10 og 15 personer

Har du spørsmål om våre produkter og tjenester?

Legg igjen dine kontaktopplysninger så hører du fra oss!

Obligatorisk