fbpx

Separat avløp - Biobed gråvann

Hva er et gråvannsanlegg?

FANN BioBed gråvannsanlegg er et prefabrikkert renseanlegg for gråvann. Avløpsvannet fra bad, vask og klesvask føres til slamavskiller og deretter videre til et Biobed. Hele renseprosessen er bygget inn i en tank med et biologisk filter for optimal rensing av organisk stoff (BOF). Et biobed kan installeres hvor som helst, uavhengig av grunnens gjennomtrengelighet. Utslippet fra gråvannsanlegget føres til helårs vannførende bekk, elv eller sjø. Har du toalett og behov for totalavløp? Les mer om FANNs minirenseanlegg her.

 

FANN Biobed Gråvannsanlegg

  • Prefabrikkert biofilter reduserer risiko for feilmontering
  • Håndterer husstandens bad, dusj og vaskevann
  • Naturlig passiv renseprosess med få bevegelige deler
  • Lave drifts- og installasjonskostnader
  • Krever lite areal og grunn installasjon.
  • Tilfredsstiller VA MiljøBlad
  • Tilfredsstiller strengeste rensekrav
  • Produsert i Sverige

Har du spørsmål om våre produkter og tjenester?

Legg igjen dine kontaktopplysninger så hører du fra oss!

Obligatorisk