fbpx

Separat avløp

INDREN®-teknikken

INDREN omtales ofte som en kostnadseffektiv, biologisk og klimasmart teknikk som benytter «naturens egen rensemetode». Men hva innebærer det egentlig?

Hvorfor INDREN?

INDREN-teknikken er unik for FANNs avløpsløsninger og benyttes kun i våre produkter.
Med INDREN får du en avløpsløsning konstruert for maksimal biologisk rensing på et mye mindre areal – med optimal levetid.

Hva gjør INDREN-teknikken unik?

Her skjer renseprosessen ved hjelp av en biologisk biohud som består av mikroorganismer / bakterier. Disse renser avløpsvannet effektivt på en komprimert overflate.

Det som er spesielt for våre produkter er at biohuden er plissert, altså foldet. Det gjør at du får konsentrert mye tekstil på liten plass.

Biotekstilet utgjør bærematerialet for tilvekst av mikroorganismer, som etablerer seg på overflaten og utgjør den rensende biohuden. I konvensjonell infiltrasjon spres avløpsvannet først via et spredningslag og biohuden etableres på bunnen. Her avhenger kapasiteten på den biologiske rensingen av størrelsen på anlegget.

Med INDREN-teknikken har vi snudd prosessen opp-ned.

 

Illustrasjon: FANN INDREN PRO Infiltrasjon for gråvann med
FANN Slamavskiller SA 900

 

Modulene plassert øverst i anlegget

INDREN-modulene har en overflate på 1,2 x 0,6 meter. Og til forskjell fra konvensjonell infiltrasjon plasseres modulene øverst i anlegget.Siden overflaten, altså biotekstilet, for den biologiske renseprosessen er ti ganger større enn selve modulen, betyr det at du får betraktelig større rensingsflate per modul enn i sammenlignbare alternativer.

Når avløpsvannet er filtrert gjennom INDREN-modulen sitter du igjen med et biologisk renset vann, som enkelt infiltrerer i grunnen.

Mellom foldene i INDREN modulens plisserte biotekstil ligger distanseelementer av termoplast. Avløpsvannet renner ned i de åpne lommene, passerer gjennom biohuden og videre ned i grunnen. Biohuden forsynes med luft fra de øvrige lagene. Konstruksjonen av INDREN gir biohuden en mye større overflate, som betyr bedre beskyttelse mot tilstopping. Biohuden blir ikke for tykk og har tilgang på oksygen selv om oppstuing skulle oppstå.

Biohuden består altså av mikroorganismer som lever av å spise næringsstoffene i forurenset avløpsvann. Organisk avfall fra toalett og matlaging brytes ned av mikroorganismene så lenge de får tilstrekkelig tilførsel av oksygen.

Denne nedbrytningsprosessen omdanner det organiske avfallet til karbondioksid og vann. Det er samme prosess som finner sted i menneskets fordøyelsessystem = naturens egen rensemetode.

Fordelene med INDREN

 • Det plisserte biotekstilet gir stor overflate for rensing, samtidig som selve modulen tar mindre plass.
 • Modulenes konstruksjon sørger for rikelig tilgang på oksygen, som er en forutsetning for en velfungerende renseprosess.
 • Med biohuden plassert øverst fremfor nederst i anlegget beskyttes infiltrasjonsflaten mot tilstopping av partikler.
 • Siden vannet allerede er renset når det når bunnen av anlegget vil det absorberes raskere i grunnen.

«Biomodulens store overflate og tilgang på oksygen garanterer en effektiv renseprosess. Og siden vannet som skal infiltreres ned i grunnen er renere, tas vannet unna raskere og krever dermed mindre areal,» sier Thomas Grønlund, landssjef FANN Miljøteknikk AS.

Hva har INDREN-teknikken å si for deg?

Siden INDREN-modulens konstruksjon gjør at den tar mindre plass, reduseres behovet både for graving og tilkjørte masser. Det gjør dette til en kostnadseffektiv avløpsløsning som etterlater et mindre fotavtrykk.

Prisen for et komplett anlegg med tradisjonell infiltrasjon vil variere mye basert på lokale forhold. Dette unngår du med et INDREN-anlegg som er mer forutsigbart med tanke på pris.

INDREN-anleggets konstruksjon sikrer lang levetid sammenlignet med tradisjonelle løsninger. Her kan du bytte ut modulen etter endt levetid og fortsatt benytte samme underliggende masser.

Et INDREN-anlegg kan bygges nær sagt hvor som helst og krever liten plass. Det gjør det særlig gunstig i områder med begrenset areal, utfordrende landskapsterreng, eller høyt grunnvannsnivå.

Merk at det alltid må foretas grunnundersøkelser av området som skal benyttes til utslipp av det rensede avløpsvannet.

Med INDREN får du et anlegg som påvirker din eiendom i svært liten grad sammenlignet med de mer tradisjonelle alternativene.

FANN INDREN PRO – en mer moderne renseprosess

Helt siden 90-tallet har INDREN utgjort grunnstammen i FANNs avløpsløsninger.
Med INDREN Pro har vi beholdt teknikken, men forbedret selve modulen. 
Her er forutsetningene for oppbygging av biohuden optimalisert. Videre har denne modulen nye distanseelementer som sammen med nye sprederør bidrar til forbedret oksygentilførsel og fordeling av avløpsvannet.

Med INDREN PRO reduserer vi også behovet for antall moduler, noe som betyr et mindre anlegg og mer effektiv avløpsrensing på mindre plass.

 

Illustrasjon: FANN INDREN PRO med
FANN Slamavskiller

FANN INDREN PRO – fordeler og egenskaper

 • Kvalitetssikret og utprøvd INDREN®-teknologi
 • Økt kapasitet per modul betyr at antall moduler kan reduseres
 • Innovativ design
 • Mer effektiv oksygentilførsel
 • Optimaliserte distanseelementer for bedre fordeling og stabilitet
 • Minimal risiko for stillestående vann
 • Kombiner med FANNs nye sprederør for best mulig fordeling og oksygentilførsel
 • Fungerer for alle våre infiltrasjonsanlegg, både gråvann og totalavløp
 • Testet og godkjent ihht EN 12556
 • Leveres komplett på én pall

Enklere installasjon med FANN INDREN Plus moduler

På samme måte som INDREN PRO kan også INDREN Plus-moduler benyttes.
Den nedre delen av Plus-modulen består av en polyetenkasse som inneholder et prefabrikert fordelingslag av biogrus. Dette erstatter gruslaget i infiltrasjonsanlegget og gjør dermed installasjonsjobben mer effektiv.
Det innebygde biogruslaget i Plus-modulen sikrer bedre rensing av sykdomsfremkallende bakterier, som f.eks e-coli.

Minimal anleggsflate med INDREN Plus-moduler

INDREN Plus-modulene plasseres på en fordelingsmatte som fungerer som et sprederlag før infiltrasjon. For en husholdning med 5 personer måler anleggets overflate ca. 10 m2.
INDREN Plus kan anlegges i kombinasjon med EkoTreat WiFi fosforfellingsenhet.

Illustrasjon: FANN INDREN Plus Infiltrasjon totalavløp med
FANN Slamavskiller SA 4000 og EkoTreat WiFi

 

Har du spørsmål om våre produkter og tjenester?

Legg igjen dine kontaktopplysninger så hører du fra oss!

Obligatorisk