Separat avløp - Avløpsløsninger

Serviceavtale

I henhold til gjeldende lovverk er alle eiere av  minirenseanlegg pliktig å inngå en serviceavtale med godkjent servicepartner.
FANN har lokale samarbeidspartnere over hele landet som sørger for optimal drift på ditt renseanlegg. 

EkoTreat WiFi

Dersom du har FANN BioBed 5 Minirenseanlegg installert har du også FANN EkoTreat WIFI.

Fellingsmiddelet er en vesentlig del av renseprosessen og det er viktig at det må ikke går tomt. For å gjøre det enkelt for deg er EkoTreat WiFi utstyrt med en innebygd alarm som informerer deg når dunken begynner å gå tom. Denne kan du enkelt bytte, enten på egen hånd eller ved hjelp av din lokale servicepartner
 

Service og slamtømming er ikke det samme

Alle slamavskillere skal tømmes for slam. Dette gjøres som regel en gang pr år, eller ved behov. Ved maks belastning bør minirenseanlegget FANN BioBed 5 tømmes en gang pr år.  

Slamtømming kommer  i tillegg til den årlige lovpålagte serviceavtalen. Som oftest er det kommunen selv som står for denne ordningen og faktura kommer via den kommunale renovasjonsavgiften. 

FANN Miljøteknikk

FANN Miljøteknikk har produsert og levert skreddersydde løsninger for separate avløp i over 30 år.
Det er installert over 70 000 separate FANN renseløsninger i Norden siden 1990.

Hvert år utdanner vi entreprenører, rørleggere, kommunale saksbehandlere  og konsulenter på våre diplomkurs.
Alle våre systemer er modulbaserte, noe som gjør at flere husholdninger og andre typer virksomheter kan kobles til et felles  avløpssystem.  

FANN leverer avløpsløsninger konstruert for norske forhold 

Vi hjelper deg gjennom hele prosessen – fra første kontakt til ferdig anlegg.

  • Komplette pakkeløsninger
  • Kostnadsfri befaring og rådgivning

Har du spørsmål om våre produkter og tjenester?

Legg igjen dine kontaktopplysninger så hører du fra oss!

Obligatorisk