fbpx

Miljøsertifisert avløpssystem

Miljø & kvalitet

Vi har bare en planet. Vi tar ansvar ved å utvikle avløpsløsninger som ivaretar mennesker, dyr og miljø. Velg et miljøsertifisert avløpssystem fra FANN.

Klimasmarte produkter & produksjon

FANN er en miljøteknisk bedrift. Vi setter alltid miljø og kvalitet i førersetet, enten det gjelder utforming av produkter, våre prosesser eller transporter. Vi har lavest mulig CO2-utslipp, velger kun gjennvinnbare materialer, benytter biogass ved oppvarming i prosesser og unngår helseskadelige stoffer i produktene.

  • Lave CO2-utslipp
  • Gjenvinner plastmateriale
  • Benytter biogass ved oppvarming i prosesser
  • Ingen helsefarlige stoffer i produktene

Sammenlign CO₂-utslippene

Alle må yte sin skjerv for å redusere skadelige utslipp. Vi ønsker å benytte klimavennlige materialer, og har derfor valgt bort betong og glasfiber som respektivt står for 8-10 og 2 ganger høyere utslipp enn materialet vi har valgt. Våre avløpstanker produseres i polyeten, et materiale som ikke inneholder hverken kreftfremkallende – eller reproduksjonsforstyrrende stoffer. Naturvernforeningen klassifiserer polyeten som ufarlig plast, som er fullt resirkulerbar.

Vi vet at langtransport er en synder når det kommer til CO2-utslipp. Vår produksjon i Sverige, samt et logistikkoptimalisert design som gjør at vi kan fullaste hver foresendelse med betydelig flere anlegg enn andre leverandører, bidrar til lavere CO2-utslipp.

Miljøavtrykk

CO²

10ggr
2ggr
1ggr

Naturlig renseprosess

Renseteknikken som benyttes i våre INDREN-produkter gir høyest mulig kvalitet med minst mulig miljøpåvirkning.

Ved å benytte en naturlig og biologisk rensemetode kan vi tilby løsninger som beskytter drikkevannet fra skadelige bakterier, nitrogen og fosfor. Det benyttes ingen helsefarlige kjemikalier i våre anlegg.

 

  • Naturlig og biologisk rensemetode
  • Effektiv reduksjon av næringsstoffer som fosfor og nitrogen
  • Testet i henhold til EN12566 (Europeisk standard for avløpsanlegg)

Velg et miljøsertifisert avløpssystem

Som et ledd i vårt miljø- og kvalitetsarbeid er FANN sertifisert i henhold til ISO 9001:2015 (kvalitet) og ISO 14001:2015 (miljø). Sertifiseringene er utført av det uavhengige kvalitetssikringsselskapet Intertek og er en bekreftelse på at vår systematiske bærekraftplan er i tråd med gjeldene krav og forventninger. Vi garanterer dermed et visst nivå av kvalitet, kundetilfredshet, miljøpåvirkning og løpende forbedringsarebid.

Åpne sertifikatet for ISO 9001:2015

Åpne sertifikatet for ISO 14001:2015

 

For et bedre vannmiljø

Har du spørsmål om våre produkter og tjenester?

Legg igjen dine kontaktopplysninger så hører du fra oss!

Obligatorisk