fbpx

FANN avløpssystem

Separate avløpsløsninger for alle typer eiendommer

FANN leverer skreddersydde og bærekraftige separate avløpsanlegg og produkter for alle typer eiendommer.
Takket være INDREN Plus-teknologien krever våre produkter mindre plass og sørger for en effektiv renseprosess med minst mulig miljøpåvirkning.
Den klimasmarte rensingen i våre systemer er kostnadseffektiv og særlig tilpasset vanskelige forhold. Som for eksempel ulendt terreng, høy grunnvannstand eller fjellrik grunn.

Alle våre systemer kan skaleres. Dette gjør det mulig for flere husstander å koble anleggene sammen og etablere et felles avløpsnett utenfor det kommunale ledningsnettet.
Vi hjelper deg gjennom hele prosessen!

Se våre systemløsninger

Se våre enkeltprodukter

Klimasmart rensing i tre trinn med INDREN og EkoTreat WiFi

  • 1. Det mekaniske rensetrinnet

  • – i slamavskilleren skilles flytende og synkende partikler. Slamavskilleren bør som regel tømmes årlig.

 
  • 2. Det biologiske rensetrinnet

  • – i bedet renses organisk materiale, nitrogen og en del fosfor

 
  • 3.Det kjemiske rensetrinnet

  • – fjerner all fosfor. Fosfor bindes til fellemiddelet i slamavskilleren eller til kalkmaterialet i fosforfellen etter bedet.

 

 

Enskilt avlopp utanför kommunalt avloppsnät

Eksempel på separat avløp for husholdning som ikke er tilknyttet kommunalt avløpsnett.

Vanskelig å velge riktig avløp?

Har du spørsmål om våre produkter og tjenester?

Legg igjen dine kontaktopplysninger så hører du fra oss!

Obligatorisk