fbpx

Separat avløp - Minirenseanlegg

Hva er et minirenseanlegg?

FANN BioBed er et prefabrikkert minirenseanlegg for totalavløp. Grå- og svartvann (kloakk) føres til slamavskiller og deretter videre til minirenseanlegget.  Hele renseprosessen er bygget inn i en tank med et biologisk filter for optimal rensing av organisk stoff (BOF). Et minirenseanlegg kan installeres hvor som helst, uavhengig av grunnens gjennomtrengelighet.
Utslippet føres til helårs vannførende bekk, elv eller sjø. Har du kun behov for rensing av gråvann? Les mer om FANNs gråvannsanlegg her.

FANN Biobed Minirenseanlegg

  • Prefabrikkert biofilter reduserer risiko for feilmontering
  • Naturlig renseprosess med få bevegelige deler
  • Lave driftskostnader
  • Håndterer husstandens totalavløp
  • Lave drifts- og installasjonskostnader
  • Krever lite areal og grunn installasjon
  • Teknisk godkjent av SINTEF
  • Tilfredsstiller strengeste rensekrav
  • Produsert for Norske forhold
  • Tett løsning som kan installeres overalt

Har du spørsmål om våre produkter og tjenester?

Legg igjen dine kontaktopplysninger så hører du fra oss!

Obligatorisk