fbpx

Separat avløp - Infiltrasjon - biologisk forbehandling for totalavløp

FANN Totalavløp Infiltrasjon

Biologisk forbehandling etter VA miljøblad 59

I et anlegg med infiltrasjon ledes avløpsvannet først til en slamavskiller. Her skilles fett og partikler fra avløpsvannet ut og synker til bunnen av slamavskilleren. Avløpsvannet ledes så videre til en infiltrasjonsløsning hvor avløpsvannet renses biologisk i INDREN eller INDREN Plus-moduler.

INDREN-modulene erstatter det tradisjonelle spredelaget, og gir en ti ganger så stor infiltrasjonsoverflate for biohuden.
Siden bærematerialet for biohuden er plissert, reduseres plassbehovet med omtrent en tredjedel sammenlignet med tradisjonell infiltrasjon. INDREN Plus-modulene leveres også med et innebygget sand/pukk-lag, noe som reduserer behovet for ytterligere fyllmasse.

Har du kun behov for håndtering av gråvann? Les mer om FANN biologisk forbehandling for gråvann (Infiltrasjon)

Fordeler med FANN

En komplett pakkeløsning

Vi leverer komplette avløpsanlegg som oppfyller de strengeste rensekravene. Vi leverer pakkeløsninger med infiltrasjon, minirenseanlegg og gråvann.

Utviklet og produsert i Sverige

Våre avløpssystemer er utviklet og produsert for nordiske forhold. Du kan føle deg trygg på at anlegget fungerer som det skal uavhengig av om solen skinner eller snøen laver ned. Våre produkter produseres i vår egen fabrikk i Alunda utenfor Uppsala.

Eget lager i Norge

FANN MIljøteknikk AS har lager og kontor i Askim. Vi lagerfører alle produkter i Norge og leverer varer til hele landet via lokale transportpartnere.

Separat avløp

FANN biologisk forbehandling for gråvann og svartvann - Totalavløp Infiltrasjon

Separat avløp - Infiltrasjon

FANN Totalavløp Infiltrasjon med INDREN Plus, Slamavskiller og EKOTreat WiFi

Ved å kombinere FANN Slamavskiller, fosforfellingsenheten EkoTreat WiFi og FANNs INDREN Plus-modul for infiltrasjon av gråvann og svartvann får du en svært effektiv og biologisk renseprosess.

INDREN Plus-modulen mer enn tidobler infiltrasjonsoverflaten for den biologiske forbehandlingen sammenlignet med tradisjonell infiltrasjon, samtidig som plassbehovet reduseres. INDREN Plus har også et prefabrikkert sand/pukk-lage innebygget, noe som også reduserer behovet for fyllmasse.

Bildet illustrerer anlegg for 1 husstand.

 • Kombinerer naturens egen rensemetode med markedets mest avanserte fosforrensing
 • Oppfyller de strengeste rensekrav
 • Benyttes der den hydrauliske kapasiteten er ivaretatt, infiltrasjon er mulig og jordas LTAR-verdi er minst 15
 • Enkel og rask installasjon
 • EcoTreat WiFi med alarm
 • Krever lite areal (7,5 m² per husstand)
 • Redusert behov for fyllmasse da dette allerede er innebygget i modulene
 • Totalavløpsanlegg som håndterer både gråvann og svartvann
 • Naturlig passiv renseprosess uten bevegelige deler
 • CE-merket tank
 • Ingen krav til etterpolering
 • Kan monteres med FANN Teleskoplokk
 • Utviklet for nordiske forhold
 • Produsert i Sverige med 10 års driftsgaranti ved montering av komplett avløpsløsning
 • Vi leverer komplette pakkeløsninger for husstander bestående av opp til 5, 10 og 15 personer

Pakkealternativer - FANN WC + BDT IN-DREN Plus - Infiltrasjon med FANN slamavskiller og EkoTreat WiFi

Fra 1 hytte

Pakken inneholder: 1 stk EkoTreat WiFi 1 stk Slamavskiller SA4000ce 1 stk Forhøyningsstuss, 6 ringer, 0,8 m. 1 stk Lokk PE 700, Ø 0,7 m 1 stk INDREN Plus (Fellemiddell bestilles separat.) *Ved bestilling av avløpssystem må anlegget dimensjoneres etter hver enkelt eiendoms forutsetninger og behov. Pakkeløsningene som er listet opp her må derfor regnes som eksempler. Kontakt oss for å avtale befaring.

Fra 1 bolig

Pakken inneholder: 1 stk EkoTreat WiFi 1 stk Slamavskiller SA 6000ce 2 stk Forhøyningsstuss, 6 ringer, 0,8 m. 2 stk Lokk PE 700, Ø 0,7 m 1 stk INDREN Plus 1 stk Kombinasjonsbrønn (Fellemiddell bestilles separat.) *Ved bestilling av avløpssystem må anlegget dimensjoneres etter hver enkelt eiendoms forutsetninger og behov. Pakkeløsningene som er listet opp her må derfor regnes som eksempler. Kontakt oss for å avtale befaring.

Større anlegg

Alle våre anlegg kan utvides og tilpasses etter behov. Kontakt oss for mer informasjon

Separat avløp - Infiltrasjon

FANN biologisk forbehandling for gråvann og svartvann (Infiltrasjon) med INDREN Original, Slamavskiller og EKOTreat WiFi

Infiltrasjonanlegg bestående av en lavbygget slamavskiller sammen med INDREN Original moduler benyttes for for å effektivisere den biologiske renseprosessen. INDREN mer en tidobler infiltrasjonsoverflaten. Løsningen benyttes sammen med EkoTreat WiFi som tilfører fellingsmiddel som binder fosfor.

Bildet illustrerer anlegg for 1 husstand

 

 

 • Kombinerer naturens egen rensemetode med markedets mest avanserte fosforrensing
 • Benyttes der den hydrauliske kapasiteten er ivaretatt, infiltrasjon er mulig og jordas LTAR-verdi er minst 10
 • Oppfyller de strengeste rensekrav
 • Kan monteres med FANN Teleskoplokk
 • EcoTreat WiFi med alarm
 • Lav installasjonshøyde
 • Fellingsmiddel kjøpes separat
 • Naturlig passiv renseprosess uten bevegelige deler
 • Totalavløpsanlegg som håndterer både gråvann og svartvann
 • CE-merket tank
 • Utviklet for nordiske forhold
 • Produsert i Sverige med 10 års driftsgaranti ved montering av komplett avløpsløsning
 • Vi leverer komplette pakkeløsninger for husstander bestående av opp til 5, 10 og 15 personer

Pakkealternativ – FANN biologisk forbehandling for gråvann og svartvann (Infiltrasjon) med INDREN Original, Slamavskiller og EKOTreat WiFi

Fra 1 hytte

Pakken inneholder: 1 stk EkoTreat WiFi 1 stk Slamavskiller SA4000ce 1 stk Forhøyningsstuss, 6 ringer, 0,8 m. 1 stk Lokk PE 700, Ø 0,7 m 1 stk I8 *Ved bestilling av avløpssystem må anlegget dimensjoneres etter hver enkelt eiendoms forutsetninger og behov. Pakkeløsningene som er listet opp her må derfor regnes som eksempler. Kontakt oss for å avtale befaring.

Fra 1 bolig

Pakken inneholder: 1 stk EkoTreat WiFi 1 stk Slamavskiller SA 6000ce 2 stk Forhøyningsstuss, 6 ringer, 0,8 m. 3 stk Lokk PE 700, Ø 0,7 m 1 stk I8 1 stk Kombinasjonsbrønn (Fellemiddell bestilles separat.) *Ved bestilling av avløpssystem må anlegget dimensjoneres etter hver enkelt eiendoms forutsetninger og behov. Pakkeløsningene som er listet opp her må derfor regnes som eksempler. Kontakt oss for å avtale befaring.

Større anlegg

Alle våre anlegg kan utvides og tilpasses etter behov. Kontakt oss for mer informasjon.

Support

Ring oss gjerne på +47 912 45 950 eller send oss en melding så hjelper vi deg!

Du finner våre åpningstider her: Kontakt oss

Har du spørsmål om våre produkter og tjenester?

Legg igjen dine kontaktopplysninger så hører du fra oss!

Obligatorisk