fbpx

Separat avløp

Avløpskompasset hjelper deg å navigere frem til ditt nye avløp!

Å velge riktig avløpsløsning kan oppleves som en uoversiktlig prosess hvis du aldri har gjort det før. Men ikke fortvil – vi i FANN hjelper deg gjerne frem til riktig avløpsløsning for akkurat din eiendom.

Hva forventer du av et nytt avløpsanlegg, hvilke forutsetninger finnes på din eiendom – og hvilke krav stilles i kommunen der du bor? Dette er viktige spørsmål som må bevares før du velger avløpsløsning. 
For å komme i gang kan du ta en titt på spørsmålene under. Du er hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss hvis du er usikker eller står fast underveis.

Hvor mange personer og eiendommer skal benytte avløpsløsningen?

Et separat avløp er en avløpsløsning for eiendommer som ikke er tilknyttet det kommunale avløpsnettet. Typisk hytter eller boliger som ligger i områder med spredt bebyggelse.

Et separat avløp er vanligvis beregnet for 1-2 husholdninger bestående av opp til 5 personer per husholdning.

Det finnes også avløpsløsninger for større husholdninger.

 

 

TIPS

Tenk gjennom om det er spesielle forhold som kan påvirke avløpsmengden eller avløpsvannets innhold både nå og i fremtiden. Dette kan for eksempel være om dere planlegger ytterligere utbygging på eiendommen, har en hybelleilighet eller planlegger for generasjonsbolig.

Kanskje benytter du eiendommen som hytte i dag, men planlegger å bo der på heltid etterhvert? Drømmer dere om et ekstra bad eller toalettrom? Dette er verdt å ta med i beregningen.

Har du eller planlegger du å installere toalett som skal kobles til avløpsløsningen?

Vi skiller mellom avløpsanlegg som kun håndterer gråvann og de som håndterer alt avløp, såkalt svartvann eller totalavløp.
Det er derfor viktig å ta stilling til om anlegget også skal håndtere avløp fra toalettet.

TIPS

FANN har løsninger både for gråvannsavløp og totalavløp, samt en kombinasjonsløsning hvor en lukket tank for toalettavløp knyttes opp mot et gråvannsanlegg.

 

Hvilke forutsetninger gjelder for din eiendom?

Et avløpsanlegg kan ikke plasseres hvor som helst på en eiendom. Her er det flere miljøfaktorer du må ta hensyn til, som for eksempel at det rensede avløpsvannet ikke skal kunne forurense grunnvann, nærliggende vassdrag eller drikkevannskilder.

Avløpsanlegg skal i følge gjeldende regelverk rense minimum 90 % biologisk materiale og 90 % fosfor fra avløpsvannet.

Fosfor skal holdes på et lavt nivå for å unngå overgroing av naturlige vannforekomster. Her benyttes et fellingsmiddel som binder fosforen og sørger for å minimere mengden som slippes ut i naturen.

Grunnforholdene er også med på å legge føringer for hvilken type anlegg som passer best på din eiendom. Siden gjennomtrengeligheten er ulik for ulike typer grunn, for eksempel leire, jord eller sand, er det viktig analysere grunnen før valg av løsning.

Husk at det alltid må foretas grunnundersøkelser av området som skal benyttes til utslipp av det rensede avløpsvannet.

NB! Ta gjerne kontakt med kommunen for å finne ut hvilke regler som gjelder for anlegning av separat avløp der du bor.

Valg av avløpsløsning

Våre mest solgte avløpsanlegg er:

  • FANN Minirenseanlegg: I vårt minirenseanlegg Biobed 5 føres avløpsvannet til en slamavskiller og videre til biobedet. Hele renseprosessen er bygget inn i en tank med et biologisk filter for optimal rensing av organisk stoff (BOF). Et biobed kan installeres hvor som helst, uavhengig av grunnens gjennomtrengelighet.
  • FANN Gråvannsanlegg: Vårt gråvannsanlegg bygger på samme prinsipp som minirenseanlegget, men renser kun gråvann, altså avløp fra bad, dusj og vaskevann.
  • FANN Infiltrasjonsanlegg: Infiltrasjon er naturens egen rensemetode der man bruker jordsmonnet til å filtrere avløpsvannet.

Hvilken løsning som passer best hos deg avhenger av grunnforholdene på din eiendom og hva du svarer på de øvrige spørsmålene.

TIPS

Ta kontakt med oss så snart du har jobbet deg gjennom denne listen med spørsmål, så finner vi sammen frem til riktig avløpsanlegg for din eiendom.

Drift og vedlikehold av avløpssystemet

I henhold til gjeldende lovverk for minirenseanlegg er man pliktig å inngå serviceavtale med godkjent servicepartner.
FANN har lokale samarbeidspartnere over hele landet som sørger for optimal drift på ditt renseanlegg.

Les mer

Sammendrag

Før du kontakter lokal entreprenør eller oss i FANN er det altså lurt å ha tenkt gjennom disse spørsmålene:

  • Hvor mange husholdninger skal avløpsanlegget håndtere?
  • Skal anlegget kun håndtere gråvann eller må du også ta høyde for avløp fra toalett?
  • Hvordan er grunnforholdene der du bor?
  • Kontakt kommunen for oversikt over lokale retningslinjer og søknadsprosessen
  • Velg entreprenør med riktig kompetanse

Ring oss gjerne på +47 912 45 950 eller send oss en melding så hjelper vi deg!

Du finner våre åpningstider her: Kontakt oss

Har du spørsmål om våre produkter og tjenester?

Legg igjen dine kontaktopplysninger så hører du fra oss!

Obligatorisk