FANN avløpssystem

Avløpssystemer for alle typer husholdninger

Fra fritidshus til store sameier – FANN tilbyr skreddersydde avløpssystemer for alle typer eiendommer.

 • Bygger på den banebrytende INDREN-teknikken.
 • Vedlikeholdsfrie med lang levetid
 • Krever mindre plass en tradisjonelle minirenseanlegg
 • Minimal miljøpåvirkning
 • Kostnadseffektivt
 • Spesielt tilpasset krevende områder – ulendt terreng, høyt grunnvann, stenrik grunn

FANN Avløpssystem – våre løsninger

Klimasmart rensing i tre trinn – slik fungerer INDREN

 • 1. Det mekaniske rensetrinnet

 • – i slamavskilleren skilles flytende og synkende partikler. Slamavskilleren bør som regel tømmes årlig.

 
 • 2. Det biologiske rensetrinnet

 • – i bedet renses organisk materiale, nitrogen og en del fosfor.

 
 • 3. Det kjemiske rensetrinnet

 • – fjerner all fosfor. Fosfor bindes til fellemiddelet i slamavskilleren eller til kalkmaterialet i fosforfellen etter bedet.

 

Vanskelig å velge riktig avløp? Kontakt oss for å avtale befaring!