System for
fosforfjerning – fosforfelle

Fosforfelle eller EkoTreat fosforfelle ved forhøyet krav til fosforfjerning.

Fosforfelle

INDREN Plus 5, WC+gråvann, forhøyet sikkerhetsnivå

Dette systemet benyttes når det stilles ekstra strenge sikkerhetskrav (til forsforfjerning), og er tilpasset en husholdning (opp til 5 personer). Anlegget renser både gråvann som bad,- oppvask og vaskevann, samt avløpsvann fra WC. Den ekstra fosforfjerningen oppnås ved hjelp av EkoTreat fosforfellingsenhet som monteres inne i huset. Enheten doserer flokkuleringsmiddel slik at fosforet fanges i slamavskilleren og ikke belaster naturen. En serviceavtale forenkler driften av ditt avløpsanlegg og sikrer at gjeldende miljøkrav oppfylles.

 • INDREN Plus systemet benyttes der infiltrasjon er mulig og grunnens LTAR-verdi er minst 15.
 • LTAR-verdien (Long Term Acceptance Rate) måler grunnens gjennomtrengelighet.
 • Løsninger finnes for 1- 15 personer (1 – 3 husholdninger).
 • Komplette systemer for 1 - 3 husholdninger (1 - 15 personer)
 • Infiltrasjon på liten plass - 8 kvm (ved en husholdning)
 • Ikke behov for ekstra sand og grus - innebygget i modulene

FANN INDREN Biobed WC+BDT

FANN Biobed tar hånd om alt ditt avløpsvann og renser det til badevannskvalitet. Siden det ikke finnes noen komponenter som krever justering er det heller ikke behov for noe årlig service på et FANN Biobedssystem!

Avløpssystemet kombinerer naturens egen rensemetode med markedets mest avanserte forsforfjerning og består av tre deler:
en EkoTreat fosforfellingsenhet, en slamavskiller og et biobed.

Fosforfellingsenheten monteres inne i huset og doserer flokkuleringsmiddel slik at fosforet fanges i slamavskilleren og ikke belaster naturen. Takket være den lave installasjonshøyden, kan FANN Biobed installeres på så godt som alle tomter. Installasjon er mulig under bakkenivå eller isolert over bakkenivå.

 • CE-merket
 • Godkjent i alle kommuner
 • Forbrukertilpasset drift
 • Renser til badevannskvalitet
 • Markedets laveste driftskostnader
 • Passer alle grunnforhold

INDREN Jordfilter 5, WC+BDT, fosforfelle

Kretsløpstilpasset anlegg for en husholdning. Løsningen med fosforfelle (den grønne tanken på bildet), velges fordi den er passiv og er et miljøvennlig godt alternativ. Rensingen fungerer med selvfall, det vil si at ingen deler kan ødelegges. Fosforfellen, som er det siste rensetrinnet i anlegget, inneholder en filterkassett som fanger opp fosfor innen det rensede avløpsvannet havner i naturen.  Avfallet i kassetten kan gjenbrukes på en åker, i kompost eller som plantejord. Filterkassetten byttes normalt hvert annet år.

 • Høy beskyttelsesnivå
 • Høy renseeffekt
 • Det miljøvennlige valget
 • Kretsløpstilpasset løsning - tilbakefører næring til naturen

EkoTreat WiFi 1.0

Fjernstyr din EkoTreat WiFi uansett hvor du måtte befinne deg. Har du for eksempel glemt å slå den av etter ferien?
EkoTreat WiFi sikrer at ditt avløp oppfyller kravene til et forhøyet sikkerhetsnivå uten å stille krav om serviceavtale.
I praksis innebærer det at fellingsmiddelet samler opp fosfor i slamavskilleren hvor det synker til bunns og fjernes når slammet tømmes.
Les mer om EkoTreat WiFi her!

 • Oppnå høyt sikkerhetsnivå
 • Fjernstyring
 • Smart alarm
 • Formontert hurtigkobling til avløpet

EkoTreat

Forrige generasjons EkoTreat vil fortsatt være tilgjengelig en god stund fremover.
Prinsippet er det samme som hos EkoTreat WiFi, dunken med fellingsmiddel kobles til enheten og du stiller inn antall personer i husholdningen.
Nå oppnår du kravet om forhøyet sikkerhetsnivå! Har du denne versjonen av EkoTreat kan du lese mer om din enhet her: ta meg til produktsiden!

Last ned brukermanual for EkoTreat v.3.2

 • Oppnå høyt sikkerhetsnivå
 • Enkel å installere
 • Alarmerer ved behov for bytte av fellingsmiddel

Har du spørsmål om våre produkter og tjenester?

Legg igjen dine kontaktopplysninger så hører du fra oss!

Obligatorisk