FANN på YouTube

Her har vi samlet noen av våre informasjonsfilmer slik at du kan få et innblikk i hvordan FANNs anlegg fungerer.
Filmene ligger også samlet i vår Youtube-kanal. 

Slik renses avløpsvannet ditt med IN-DRÄN

IN-DRÄN modulens unike oppbygning renser effektivt på liten plass.
Filmen viser oppbygging og funksjon:

FANN IN-DRÄN biobed

Slik fungerer det kompakte avløpet:

IN-DRÄN PLUS - infiltrasjon med innebygget biofilter som erstatter sand og grus

Så enkelt er det å installere den nye generasjonens avløpsrenseanlegg –
IN-DRÄN Plus med innebygget biofilter som erstatter sand og grus. Du får også se hvor liten plass som kreves.

EkoTreat renseenhet for fosfor - slik virker den

EkoTreat renseenhet for fosfor beskytter mot høye fosforutslipp i infiltrasjonen og i jordsmonnet.
EkoTreat-enheten monteres innomhus og er så godt som vedlikeholdsfri. Det eneste du må huske på er bytte ut dunken med løsemiddel med jevne mellomrom.

FANN slamutskiller - slik virker den

Våre slamutskillere gjennomgår flerfoldige tester for å dokumentere og sikre kvaliteten.
Slamutskillere for kloakk er naturligvis CE-merket og oppfyller dermed EUs Byggvareforordning.
Gråvanns-slamutskilleren er typegodkjent.