fbpx

Separat avløp

Har du mottatt pålegg om å oppgradere ditt avløp?

Med nytt renseanlegg fra Fann Miljøteknikk sparer du både lommebok og miljø og du får bistand gjennom hele prosessen.

Vi hjelper deg hele veien frem til nytt avløp!

Enten du eier helårsbolig eller sommerhytte, de fleste eiendommer har behov for håndtering av avløpsvann. Med avløpsvann mener vi både gråvann fra bad- og vaskevann – og avløp fra toalettet. En separat avløpsløsning er en god løsning for en eller flere eiendommer som ikke er tilknyttet det kommunale avløpsnettet. Type anlegg bestemmes ut i fra grunnforholdene i bakken.

Utslipp av avløpsvann er søknadspliktig etter forurensingsloven kap. 12. Som eier er det ditt ansvar å sørge for at det separate avløpet oppfyller gjeldene krav i regelverket.

Kommunen utfører tilsyn, og kan pålegge utbedring innen en gitt frist. Dersom du ikke oppfyller kommunens pålegg risikerer du bøter og kan bli bedt om å fjerne det mangelfulle avløpsanlegget.

Kjøper du et FANN-anlegg kan du føle deg trygg på at du vil få hjelp til å finne frem til en avløpsløsning som både tar hensyn til regelverket og dine behov.

Book befaring

Ønsker du at vi skal komme på befaring – eller vil du ha mer informasjon tilsendt om våre produkter og tjenester?
Legg igjen dine kontaktdetaljer så tar vi kontakt med deg!

Fordeler med å velge avløpsanlegg fra Fann

  • Vi håndterer hele jobben fra A til Å
  • Grunn installasjon. Fanns anlegg krever lite areal og har lav installasjonshøyde
  • Kostnadseffektiv løsning - mindre behov for graving og sprengning
  • Ingen bevegelige deler = minimalt vedlikehold og lave driftskostnader
  • Vi samarbeider med lokale entreprenører som kjenner ditt nærområde
  • Lokale servicepartnere

Infiltrasjon, minirenseanlegg eller gråvannsanlegg?

Hvilken avløpsløsning som passer best på din eiendom avhenger av hva slags type avløp du skal rense og grunnforholdene der du bor. Vi starter derfor alltid med en grundig befaring hvor vi blant annet ser på jordkvalitet, best mulig plassering av anlegget, samt dine behov, både nå og i fremtiden.

Infiltrasjonsanlegg og minirenseanlegg er Fann Miljøteknikks to mest solgte avløpsløsninger

I minirenseanlegget Biobed 5 ledes avløpet til alamavskiller hvor avføring, fett og partikler skilles ut. Deretter ledes vannet via selvfall til et biofilter som renser avløpsvannet til over 90 %, før det til slutt slippes ut. Det rensede vannet tilfredsstiller kravet i lovverket til over 90 % rensing. Slammet som blir liggende igjen i tanken tømmes kun en gang i året grunnet systemets stor slamvolum.

I et infiltrasjonsanlegg fra FANN benyttes InDren PRO biomoduler sammen med naturen selv til å rense avløpsvann. Det vil si at avløpsvannet filtreres gjennom et prefabrikkert Biofilter og jordsmonnet under modulene.

 

Har du spørsmål om våre produkter og tjenester?

Legg igjen dine kontaktopplysninger så hører du fra oss!

Obligatorisk