fbpx

Hva er et minirenseanlegg? Bli kjent med BIOBED 5

Minirenseanlegget BIObed 5 fra FANN

Med BIOBED 5 fra Fann får du et minirenseanlegg spesielt tilpasset for nordiske forhold.

Dersom du har , eller skal ha skal ha innlagt vann på hytta eller bolig må du ha en godkjent løsning for ditt avløp. I områder hvor det er langt til nærmeste offentlige avløpsanlegg kan du etablere ditt eget renseanlegg – såkalt minirenseanlegg på egen tomt . Men hva er det og hvordan funker det?

Et minirenseanlegg renser alt avløpsvann fra bolig, hytter o.a. Det er et lokalt, fullverdig alternativ til å knytte seg til offentlig avløpsnett.

Et minirenseanlegg gjør akkurat den samme jobben som de store kommunale renseanleggene – de renser avløp, bare i mye mindre skala.  Avløpsvannet renner på selvfall inn i første del av renseanlegget, hvor slam og partikler skilles ut via sedimentasjon. Slamavskilt avløpsvann renner så videre ved selvfall inn i en biologisk renseprosess. Deretter tilføres vannet tilbake til naturen som en ressurs , mens slam og forurensning tømmes av slamtømmer og kjøres til deponi. Som oftest er det kommunen som står for denne tømmeordningen. FANN minirenseanlegg må som hovedregeel tømmes en gang per år, eller ved behov.

Minirenseanlegg graves som oftest ned i bakken med eller uten overbygg. Det finnes flere typer minirenseanlegg: kjemisk/biologisk, biologisk og kjemisk.

Alle som har innlagt vann er lovpålagt å ha en godkjent renseløsning for sitt avløp. Dette gjelder uansett hvor du i Norge – både for boliger og hytter.

Hvorfor rense avløpsvannet med et minirenseanlegg?

Urenset avløpsvann/kloakkvann  er fullt av næringsstoffer som fører til at bekker og innsjøer gror igjen over tid og skaper store problemer for økobalansen  i vannet. Som et resultat av dette dannes det alger som er skadelig for både drikkevann og badekvalitet.

Avløpsvann eller urenset kloakkvann er fullt av bakterier som mennesker og dyr ikke skal ha i seg. Dette kan i verstefall føre til alvorlig sykdom eller død.

FANN BioBed 5 er godkjent av SINTEF og tilfredsstiller lovens strengeste krav til rensing av avløp. BioBed 5 er godkjent for utslipp der det stilles krav om badevannskvalitet (1000 TKB).

BioBed 5 – minirenseanlegg for små og store husholdninger

FANN BioBed 5 er et selvfalls anlegg og har ingen bevegelige deler eller komponenter i renseprosessen. Dette sørger igjen for en stabil og sikker renseeffekt.

FANNs minirenseanlegg benytter en teknikk som heter BIOBED 5. Vi kan levere komplette minirenseanlegg  for opptil to husholdninger. Ved behov for enda flere husstander, kan produktene våre kombineres slik at du får et anlegg som er tilpasset ditt behov.

Det finnes over 65 0000 renseløsninger fra FANN i Norden, så prosessen er velutprøvd og godt tilpasset nordiske forhold.

Slik fungerer BioBed 5 

Fler nyheter

Grunnbasert rens er naturens egen renseløsning. Men hva innebærer det egentlig? I andre episode av Avløpspodden forklarer ...

Det kan være mange grunner til å installere nytt avløp. I episode 3 av Avløpspodden forklarer Rikard Andskä...

Har du spørsmål om våre produkter og tjenester?

Legg igjen dine kontaktopplysninger så hører du fra oss!

Obligatorisk