fbpx

På tide med innlagt do og dusj?

På tide med innlagt dusj og do? Illustrasjonsbilde utedo

Har utedoen mistet sin sjarm? Vi hjelper deg frem til en mer moderne avløpsløsning!

Det kan være mange grunner til å ønske seg en mer moderne avløpsløsning. Kanskje har du mottatt pålegg fra kommunen? Eller vil gjøre en fritidseiendom om til bolig? Eller kanskje tiden rett og slett er inne for å si farvel til utedoen på hytta? Bli kjent med mulighetene dine her.  

Nysgjerrig på separate avløp? Kontakt oss for en uforpliktende prat.

Alle som har innlagt vann plikter å ha en godkjent avløpsløsning. Dette gjelder uansett om du kun bruker vann til oppvask og matlaging – såkalt gråvann, eller om du også har innlagt toalett og dermed trenger avløp til det vi kaller svartvann. Bedre kjent som kloakk.

Hvilken avløpsløsning som passer best for deg avhenger av hvilke behov du har – og ikke minst hvor du bor.

Dersom du holder til i et etablert bolig- eller hyttefelt med tilknytning til offentlig ledningsnett er sannsynligvis trykkavløp veien å gå. Det kan du lese mer om hos vår partner SKT – Skandinavisk kommunalteknikk.

Bor du derimot i mer grisgrendte strøk, i såkalt spredt bebyggelse, bør du undersøke mulighetene for å anlegge et separat avløp. Det vil si en privat avløpsløsning hvor du renser avløpsvannet lokalt på egen eiendom.

Minirenseanlegg, septiktank eller infiltrasjon?

Ulike behov har ulike løsninger. For deg som kun skal ha innlagt vann til dusj, matlaging og oppvask er det tilstrekkelig med et gråvannsanlegg.

Dette er i praksis et minirenseanlegg som graves ned på tomten din. Avløpsvannet renner inn i renseanlegget, hvor avfallsstoffene skilles ut. Det rene, rensede vannet går så tilbake til naturen, mens avfallet – også kalt slam, samles i en egen slamtank. Denne skal tømmes regelmessig eller ved behov av kommunen.

Her kan du lese mer om gråvannsavløp.

Dersom du ønsker innendørs toalett, altså full sanitær høystandard, velger du et anlegg for svart vann, ofte kalt minirenseanlegg.

En fosforfellingenhet plasseres innendørs. Her tilsettes det en ufarlig fellingskjemikalie som binder fosfor og partikler og som igjen omdannes til slam . Slam blir deretter samlet opp i egen slamtank også kalt slamavskiller. Deretter renner det slamavskilte avløpsvannet videre til et biologisk filter som fjerner organisk stoff. Dette er ofte stoffer som kommer fra menneskekroppen i form av avføring eller fra matlaging på kjøkkenet. Når alle skadelige stoffer er fjernet er det rensede vannet klart for å slippes tilbake til naturen via en bekk eller innsjø. Slik sørger vi for å rent vann til folket.

Her kan du lese mer om vår løsning med samletank.

En naturlig rensemetode

I FANN er vi opptatt av å ta vare på miljøet. Alle våre løsninger er derfor laget med mål om å sikre høyest mulig kvalitet med minst mulig miljøpåvirkning. Ved å benytte vår naturlige og biologiske rensemetode beskyttes drikkevannet fra skadelige bakterier som f.eks. E.coli. Vi sørger også for at bekker og innsjøer ikke gror igjen grunnet overgjødsling fra avløp.

For oss er det viktig at du skal føle deg trygg enten du bader i sjøen en varm sommerdag, eller drikker vann fra springen. Det benyttes ingen helsefarlige kjemikalier i våre anlegg.

Er du usikker på hva som passer best for din eiendom og dine behov? Vi hjelper deg gjerne!

Fler nyheter

Grunnbasert rens er naturens egen renseløsning. Men hva innebærer det egentlig? I andre episode av Avløpspodden forklarer ...

Det kan være mange grunner til å installere nytt avløp. I episode 3 av Avløpspodden forklarer Rikard Andskä...

Har du spørsmål om våre produkter og tjenester?

Legg igjen dine kontaktopplysninger så hører du fra oss!

Obligatorisk